Sidebar

Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 3)

 

για την ανάθεση της επείγουσας προμήθειας προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.320,00 ευρώ (μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ, βάσει Ν.4764/2020 – ΦΕΚ Α’/256/23-12-2020), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και μετά από σχετικά αιτήματα εταιρειών, οι οποίες προτίθενται να υποβάλλουν προσφορές, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρόσκλησης: 3 (ΑΔΑ: 60ΗΙ46904Ε-Υ7Ψ, ΑΔΑΜ: 22PROC009944562)

Η παρούσα ενημέρωση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

Δεν βρέθηκε ροή.