Sidebar

Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 5)

 

για την ανάθεση της επείγουσας προμήθειας κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (φιαλιδίων και αποστειρωμένων στειλεών λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια μοριακής διαγωνιστικής εξέτασης COVID-19 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκ ποσού 2.500,00 ευρώ (στην τιμή δεν προβλέπεται ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και μετά από σχετικά αιτήματα εταιρειών, οι οποίες προτίθενται να υποβάλλουν προσφορές, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρόσκλησης: 5 (ΑΔΑ: ΨΧΥΗ46904Ε-7Μ7, ΑΔΑΜ: 22PROC009944337)

Δεν βρέθηκε ροή.